Lista cu rezultatele candidatilor participanti la concursul de acordare a gradatiilor de merit