Lista cu punctajele finale ale cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2019