Lista cu punctajele cadrelor didactice, prevăzute la articolul 84 aliniat (13), înscrise la etapa de detașare – septembrie 2019