Lista cu punctajele cadrelor didactice, prevăzute la art. 84 alin. (13), înscrise la etapa de detașare-septembrie 2020

Nr. 9132 03.09.2020