Lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer, sesiunea 2021 – după soluționarea contestațiilor