Lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimtit între unitățile de învățământ 2019