Lista cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate