Lista cu punctajele cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2019

Notă – Eventualele contestații la punctajele acordate se înregistrează la secretariatul inspectoratului școlar în perioada 14-15 martie 2019