Lista cu punctajele cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2020

Notă – Eventualele contestații la punctajele acordate se înregistrează la secretariatul inspectoratului școlar în perioada 16-17 martie 2020