Lista candidaților înscriși pentru susținerea lucrării scrise la concursul național de ocuparea posturilor didactice, sesiunea 2020