Lista cadrelor didactice care vor susține inspecții speciale la clasă/probe practice pentru soluționarea cererilor de pretransfer 2019