Lista cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 28 alin. (4) din Metodologie și au solicitat menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2020 – 2021 care au/ nu obținut acordul CA al unității de învățământ, validată de consiliul de administrație al inspectoratului școlar, conform hotărârii comisiei paritare