Ioan Romeo ROMAN

Profesor de DISCIPLINE ECONOMICE

Studii de baza
UNIVERSITATEA DE VEST TIMIȘOARA/FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Studii postuniversitare
UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” BACĂU – MASTERAT ”CONTABILITATEA ȘI AUDITUL AFACERII” / UNIVERSITATEA ”AL. I. CUZA” IAȘI – DOCTORAT ”MARKETING EDUCAȚIONAL”

Unitatea la care este titular
LICEUL ”VASILE CONTA” TÎRGU NEAMȚ

Grad didactic – I

Vechime in invatamant > 12

Domenii de competenta si alte atribuţii 

  • Inspector şcolar de specialitate socio-umane
  • Inspector şcolar activităţi extraşcolare

Telefon – 0233214860 int.120 / 0723721645

Email – romeo.roman@isjneamt.ro