Ioan Romeo ROMAN

Profesor de ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

Studii de baza
UNIVERSITATEA DE VEST TIMIȘOARA/ FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE                                    

Studii postuniversitare
UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” BACĂU – MASTERAT ”CONTABILITATEA ȘI AUDITUL AFACERII”
UNIVERSITATEA ”AL. I. CUZA” IAȘI – DOCTORAT ”MARKETING EDUCAȚIONAL”

UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA – MASTERAT „CONSILIEREA ȘI ADMINISTRAREA RESURSELOR UMANE”

Unitatea la care este titular
LICEUL ”VASILE CONTA” TÎRGU NEAMȚ

Grad didactic – I

Vechime in invatamant > 15

Domenii de competenta si alte atribuţii 

  • Inspector şcolar management instituțional

Telefon – 0233214860 int.120 / 0723721645

Email – romeo.roman@isjneamt.ro