Invitație pentru organizarea unei expoziții de publicații pe teme de istorie locală