Invitaţie depunere ofertă în cadrul proiectului „Şansă la educaţie, viitor asigurat”

Achiziţie serviciu de realizare a unui instrument de tip Minimarket digital