Întregirea normei didactice de predare-învațare-evaluare a personalului didactic titular și soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare prevazută la art. 48 din Metodologie

Soluționarea cerilor de întregire a normei didactice de predare-învațare-evaluare a personalului didactic titular

Soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare prevazută la art. 48 din Metodologie