„INTERESUL MAXIM PENTRU SĂNĂTATE, IGIENĂ ȘI MEDIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR PROVENIȚI DIN MEDII DEFAVORIZATE (ÎN PARTENERIAT CU INSTITUȚIILE COMUNITATII LOCALE) ”

LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT

Descarcă arhiva proiectului: LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT