Instruirea candidaților la Examenul Național de Definitivare în învățământ, sesiunea 2017 și 2018