Inspecții speciale la clasă/probe practice pentru soluționarea cererilor de întregire/completare a normei didactice la nivelul unităților de învățământ