În atenția directorilor și a cadrelor didactice din unitațile de învățămant ale județul Neamț – Activitățile de formare continuă a cadrelor didactice