În atenția candidaților la concursul național de ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate – sesiunea 2020 – Procedură, cerere și fișă de înscriere