În atenția candidaților la concursul național de ocupare a posturilor didactice – validarea fișelor și a dosarelor de înscriere – 17 – 21 iulie 2020