În atenția candidaților la concursul național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar – proba scrisă – 17 iulie 2019