În atenția candidaților la admiterea în învățământul liceal de stat (seral și frecvență redusă) care împlinesc vârsta de 18 ani până la începerea cursurilor în anul școlar 2020-2021