În atenția candidaților înscrisi la etapa de detasare la cerere/la concursul național de ocupare a posturilor didactice – proba orala eliminatorie