În atenția candidaților înscriși la concursul național de ocuparea posturilor didactice, sesiunea 2020 – precizări centre de concurs