În atenția candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar – proba scrisă – 11 iulie 2018

Arondarea diciplinelor la centrele de concurs