În atenția candidaților din seriile anterioare la admiterea în învățământul liceal de stat (seral și frecvență redusă) care împlinesc vârsta de 18 ani până la începerea cursurilor în anul școlar 2019-2020