În atenția absolvenților clasei a VIII-a din județul Neamț, candidați la admiterea în învățământul liceal de stat în anul școlar 2018-2019, care doresc să se înscrie la liceu în alt județ