Fișă de evaluare a activității metodice și științifice conform anexei 2 la Metodologie. Criterii și punctaje pentru evaluarea personalului didactic pentru anul școlar 2019-2020

Fișă de evaluare a activității metodice și științifice conform anexei 2 la Metodologie. Criterii și punctaje pentru evaluarea personalului didactic pentru anul școlar 2019-2020