Erată – Programarea inspecțiilor speciale la clasă – pretransfer