Emiterea de către ISJ Neamț a deciziilor de repartizare pe post/catedră pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioada viabilității postului didactic/catedrei