Echivalarea pe baza ECTS a învațământului universitar de scurta durată prin OMECTS 5553/2011

Lista cadrelor didactice care îndeplinesc/nu îndeplinesccondițiile de echivalare