Echivalarea pe baza ECTS a învățământului universitar de scurtă durată – lista cadrelor didactice înscrise