Echivalarea pe baza ECTS a învățământului universitar de scurtă durată cu ciclul I de studii universitare de licență