Detașări în interesul învățământului a directorilor și directorilor adjuncți, validate in CA din 06 august 2019