Detaşarea la cerere a personalului didactic de predare titular în învăţământul preuniversitar

Detașarea la cerere a personalului didactic de predare titular în învățământul preuniversitar