Detașare în interesul învățământului sau la cerere a candidaților prevăzuți la art. 86 alin (13)