Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic titular. Proiectul de încadrare pentru anul școlar 2019-2020