Consfătuiri județene-disciplina fizică 23 – 24 septembrie 2019