Concursul „Prietenii Pompierilor” – etapa zonală/ județeană