Concursul la nivel judeţean pentru ocuparea posturilor/ catedrelor rămase vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar, septembrie 2019

Rezultate înainte de contestaţii