Concursul județean de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor rămase vacante/ rezervate – 1-7 septembrie 2017

Precizări privind organizarea la nivelul judeţului a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate

Centrul de înscriere:

– ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ