Concursul de ocupare a posturilor didactice organizat la nivelul judeţului/ Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului