Concursul de caligrafie și arte vizuale, cu tema ”Carte și film în perioada postbelică românească”