Concurs pentru ocuparea posturilor didactice – personal fără studii corespunzătoare postului

Precizări privind organizarea la nivelul judeţului a testării pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate cu personal fără studii corespunzătoare postului