Concurs pentru ocuparea posturilor de: (A) – consilier IA S – Departamentul Economic, compartimentul financiar-contabil, (B) – auditor – compartimentul Audit public intern și (C) – referent IA M – compartimentul Tehnic administrativ-punct de lucru Tîrgu Neamț – Centrul de formare cadre didactice zona Moldova