Comunicat de presă – Rezultatele elevilor la Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii și la Concursul pe meserii – etapa națională, 2019