Comunicat de presă – Rezultatele elevilor la etapa națională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară Tehnologii